Pēdējie jaunumi

08/09/2015

Uzsākti būvdarbi Noliktavas-Saldētavas ēkā ar biroju, Kuģinieku ielā 2, Liepājā. (Jumta hidroizolācijas remonts, skārda nosegelementu ierīkošana)05/08/2015

Pabeigts jumta hidroizolācijas remonts, skārda nosegelementu ierīkošana, Elektrības transformatoru jumta remonts, Audupesielā 15/17, Rīgā
Adrese: Piedrujas iela 3, Rīga, Rīgas nov.
Tālrunis: + 371 26334463
E-pasts: decon@decon.lv